Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Arkiv Kontakt    

    Sök i bildsamlingen     Villkor för bildanvändning       Digitalprojektet 

 


Tack till alla som har stöttat samlingsportalen.se
Järnvägsmusei vänner har sedan januari 2011 i samarbete med Arbetsförmedlingens Fas 3 arbetat med digitalisering av Sveriges Järnvägsmuseums samlingar av framför allt bilder. Det har resulterat i över 160 000 sökbara poster på hemsidan samlingsportalen.se.

Regeringens krav på avveckling av Fas 3 innebar att Arbetsförmedlingens möjlighet att finansiera projektet minskade hastigt och kraftigt. För att i samråd med Sveriges Järnvägsmuseum lösa den uppkomna situationen och rädda projektet över verksamhetsåret 2015 gjorde Järnvägsmusei vänner ett upprop till medlemmarna om ekonomiskt stöd.
Bidragen kunde lämnas enligt följande modell:
Platinasponsor:       50 000 kr
Guldsponsor:          25 000 kr
Silversponsor:        10 000 kr
Bronssponsor:    < 10 000 kr
Till och med november 2015 inkom drygt 380 000 kronor från framför allt privatpersoner. Bidragsgivarna presenteras i listan här intill.

Verksamheten kunde fortgå hela året tack vare dessa bidrag. Från och med 2016 har digitaliseringen övergått från projekt till prioriterad verksamhet vid Sveriges Järnvägsmuseum även om verksamhetsvolymen måste minskas utan större externa tillskott. Järnvägsmusei vänner leder fortfarande arbetet med anställd personal.

Vill du fortsätta att stödja digitaliseringsverksamheten för att öka farten kan du sätta in valfritt belopp på föreningens bankgiro 5777-5561. Vill du ha ditt namn med på sponsorlistan så bör beloppet bestämmas enligt ovan nämnda sponsorsnivåer.
Du är naturligtvis välkommen att lämna valfritt belopp, utan att bli namngiven på hemsidan

Järnvägsmusei vänner och Sveriges Järnvägsmuseum framför ett varmt och innerligt tack för all ekonomisk hjälp vi har fått som samtidigt är ett ovärderligt stöd för tillgängliggörandet av järnvägens kulturarv.


Under 2015 besöktes samlingsportalen.se av närmare 140 000 personer som tillsammans gjorde ungefär 25 000 000 sökningar.

 


- Våra sponsorer -- Platinasponsor -
Gunnar Ekeving
René Sjöstrand
Anonym

- Guldsponsor -
Björn Markland
Anonym

- Silversponsor -
Bengt Dahlberg
Claes Matisson
D. H. G. Brehmer
Hans Dagermark
Harald Nordius
Karl Henriksson
Klas Blomberg
Lars Gunnar Svedé
Lars Olov Karlsson
Lennart Malmsten
Peter Lidskog
SNJ Förlag och Trafik AB

- Bronssponsor -
 Anonyma
Bengt-Åke Rudström
Björn Bodin
Björn Olsson
Fredric Abrahamsson
Göran Collin
Jan Ohlson
Jan-Erik Swan
Järnvägarnas Museiförening, Jvgmf
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Jöran Johansson
Lars Berggrund
Michael Blom
Per-Ola Sollvén
Rolf Gimle
Svante Andersson
Åke Söderlund
Lars Moberg
Rut Bånnsgård


Vi vill till er alla framföra järnvägsmusei Vänners stora tack för ert stöd till Digtaliseringsprojektet!

Rolf Sten ordförande JvmV
 Lennart Lundgren, verksamhetsledare
Fr. v. Daniel Dufvenberg och Lennart Lundgren.


Annelie Talsi.

 

 

Har du frågor om Digitaliserings-verksamheten?

Kontakta verksamhetsledare
Lennart Lundgren
026- 455 1479,
eller
E-post
lennart.lundgren@
maritima.se