Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Kontakt    

    Sök i bildsamlingen     Villkor för bildanvändning       Digitalprojektet 

 


Digitaliseringsverksamheten - ett samarbetsprojekt med Järnvägsmusei Vänner

Järnvägsmuseet har under flera år arbetat med att digitalisera sitt omfattande och unika bildarkiv och att göra detta tillgängligt för allmänheten på Internet i sökbar form. Rolf Sten, ordförande för Järnvägsmusei Vänner, var den som hösten 2010 kom på den tänkbara lösningen för att utföra detta.

En projektplan gjordes upp tillsammans med Trafikverkets museer/Järnvägsmuseet, där det bestämdes att museet skulle stå för lokaler och teknisk utrustning. En projektledare, Lennart Lundgren, anställdes av Järnvägsmusei Vänner. Kontaktperson från Järnvägsmuseet blev Robert Herpai. Starten för digitaliseringsverksamheten blev 17 januari 2011. Under en period anställdes en IT-tekniker, Nils-Erik Bjärlund, med ekonomiskt stöd från SJVM för att utföra det grundläggande IT-arbetet.

Järnvägsmusei Vänner ansvarar nu för drift och bemanning av projektet. Det innebär att föreningen för museets räkning utbildar, utför skanning, bildtolkning samt kvalitetskontroll av utfört arbete. Vid starten kom deltagarna via Arbetsförmedlingen, genom deras jobb- och utvecklingsgaranti / sysselsättningsfasen. Efter Arbetsförmedlingens beslut att avveckla sysselsättningsfasen ändrades formen av projektet. Ett ovärderligt stöd från Järnvägsmusei Vänners medlemmar i form av ekonomiskt bidrag utgick under slutet av 2015. En lista över dessa generösa bidragsgivare finns här. Projektet övergick till att vara verksamhet 2016-01-01.

Arbetet med att skanna in bilderna sker i en IT-intensiv miljö med avancerad utrustning. Projektdeltagarna genomgår därför en kurs i såväl bildtolkning som i hur man hanterar det känsliga källmaterialet. De utbildas även i den mjuk- och hårdvara som används i arbetet.

Den tekniska utrustningen har utökats med en rullskanner för att digitalisera olika ritningar som Järnvägsmuseet innehar. I utrustningen ingår också diaskanner. Under 2014 startades ett projekt med skanning av böcker varför en bokskanner inskaffades till detta.

Verksamheten inryms i den tidigare kontorsbyggnaden på Karlsborgsgatan 1, vid museets arkiv och fordonsmagasin.

Idag sysselsätter Digitaliseringsverksamheten en erfaren grupp medarbetare som innehar hög kompetens inom digitalisering
.

Lennart Lundgren, verksamhetsledare

 

 Fr. v. Daniel Dufvenberg och Lennart Lundgren.


Annelie Talsi.

 

 

Har du frågor om Digitaliserings-verksamheten?

Kontakta verksamhetsledare
Lennart Lundgren
026- 455 1479,
eller
E-post lennart.lundgren
@maritima.se