Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Arkiv Kontakt Länkar  

    Sök i bildsamlingen     Villkor för bildanvändning       Digitalprojektet 

 
Digitalprojektet - ett samarbetsprojekt med Järnvägsmusei Vänner

Trafikverkets museer/Sveriges Järnvägsmuseum har under flera år arbetat med att digitalisera sitt omfattande och unika bildarkiv och att göra detta tillgängligt för allmänheten på Internet i sökbar form. Rolf Sten, ordförande för Järnvägsmusei Vänner, var den som hösten 2010 kom på den tänkbara lösningen för att utföra detta.

En projektplan gjordes upp tillsammans med Trafikverkets museer/Sveriges Järnvägsmuseum, där det bestämdes att museet skulle stå för lokaler och teknisk utrustning. En projektledare, Lennart Lundgren, anställdes av Järnvägsmusei Vänner. Kontaktperson från Sveriges Järnvägsmuseum blev Robert Herpai.

Järnvägsmusei Vänner ansvarar nu för drift och bemanning av projektet. Det innebär att föreningen för museets räkning utbildar, utför skanning, bildtolkning samt kvalitetskontroll av utfört arbete. Deltagare i projektet kommer via Arbetsförmedlingen, genom deras jobb- och utvecklingsgaranti / sysselsättningsfasen.

Arbetet med att skanna in bilderna sker i en IT-intensiv miljö med avancerad utrustning. Projektdeltagarna genomgår därför en kurs i såväl bildtolkning som i hur man hanterar det känsliga källmaterialet. De utbildas även i den mjuk- och hårdvara som används i arbetet.

Den tekniska utrustningen har utökats med en rullskanner för att digitalisera olika ritningar som Trafikverkets museer innehar. I utrustningen ingår också diaskanner. Under 2014 startades ett projekt med skanning av böcker varför en bokskanner inskaffades till detta.

Digitaliseringsprojektet är nu inne på sitt fjärde år sedan starten 2011. Projektet inryms i den tidigare kontorsbyggnaden på Karlsborgsgatan 1, vid museets arkiv och stora magasin.

Bilddigitaliseringsprojektet som från början startade med elva deltagare sysselsätter idag ca trettio personer. Av dessa trettio är idag åtta st. anställda på årsbasis av Järnvägsmusei Vänner.
Järnvägsmusei Vänner anställde 2012 dessutom, med ekonomiskt stöd från museet, en It-tekniker, Nils-Erik Bjärlund, för att bland annat utföra det IT-arbete som krävs för projektet.

Lennart Lundgren, projektledare

 

 Lennart Lundgren och Daniel Dufvenberg.


Annelie Talsi.

 

 

Har du frågor om Digitaliserings-projektet?

Kontakta projektledare
Lennart Lundgren 070-7241141, eller
E-post lennart.lundgren
@trafikverket.se