HOME
INDEX

611     Åstorp - Mölle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Åstorp) - (Kattarp/Signestorp) - Mölle
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Annedal 1.6
Nyv Nyvång v 3.1 16 1916.01.01 33)
Oa Ormastorp h 5 11 1895.01.09 33)
Hlp Hasslarp h 8.7 9 1888.01.01 33)
Sis Signestorp 230.4 150)
Ka (Kattarp) h 11.5 10 1885.08.21 33)
Vsb Västraby v 1888.01.01 33)
Vestraby
Srm Stureholm h 15.6 8 1888.01.01 33)
Mj Mjöhult v 18.9 8 1888.01.01 33)
Ig Ingelsträde v 21.9 7 1888.01.01 33)
Oscarsschakt
Höganäs öfre
Hns Höganäs v 26.9 4 1919.01.01 33)
Höganäs nedre
Sdb Strandbaden h 30.2 9 1910.05.01 33)
Nyhamnsläge
Nyl Nyhamns läge h 32.4 11 1910.05.01 33)
Krp Krapperup h 33.9 13 1910.05.01 33)
Möe Mölle v 37.2 10 1910.05.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
150)Även km 11,5

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten