HOME
INDEX

607     Markaryd - Veinge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Markaryd) - (Veinge)
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km   Höjd Från Till Not

Mrd (Markaryd) h 35,3 102 1892-07-04 33)
Prt Prestorp * 33,5 1940 t 1960
Rp Råstorp h 29,6 95 1902-09-01 1966-05-22 33)
Mjf Majenfors v 25,6 92 1899-07-03 1972-03-22 33)
Put Putsered v 22 104 1899-07-03 1967-05-28 33)
Knä Knäred h 15,7 53 1899-07-03 33)
Urd Uddared ssp 9,7 1981 1995-06
Sgy Skogaby v 7,2 56 1899-07-03 1967-05-28 33)
Vig (Veinge) h 0 53 1885-08-21 2001-11-24 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
* Infogad i Markaryds station 1960
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-03 Rolf Sten