HOME
INDEX

605     Hässleholm - Markaryd

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hässleholm) - Markaryd
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Hm (Hässleholm) h 72 53 1860-12-01 33)
Vkv Vankiva v 67,2 62 1890-09-04 1967-05-27 33)
Vankifva
Mal Mala v 61,7 76 1890-09-04 1986-04-07 33)
Bjm Bjärnum h 56,2 91 1890-09-04 33)
Bjernum
Vsj Vittsjö h 49,6 103 1890-09-04 1993-05-25 33)
Vittsjö kvarn 104 1921-10-01 1930 t
Elj Emmaljunga h 43 118 1892-07-24 1975-06-01 33)
Årt Århult h 38,1 109 1903 1966-05-22 33)
Mrd Markaryd h 35,3 102 1892-07-04 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-11-03 Rolf Sten