HOME
INDEX

139     Kristinehamn nedre - Sjöändan

FÖREGÅENDE
LISTA
Kristinehamn nedre - Sjöändan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kristinehamn nedre stn 0 47 1850-09-06 - 18) 100) 101)
Christinehamn
Sandköping 1850
Wagnstorp 1850
Spjutbäcken
Mauerhoffers hage 1850
Sjöändan 10.7 1850-09-06 1873-12-01 160)

0 Kristinehamns stn 1850-09-06, *P 1858- nedre 07, †P 1875, <~1866
Kristinehamn
stoppställe blivande SJ-stationen
spårkorsning korsning normalspår
Morups hage mötesspår 1850, BI
Sandköping mötesspår 1850, BI
Spjutbäcken övr
Wagnstorp mötesspår 1850, BI
10,7 Sjöändan stn 1850-09-06, *P 1858- 07, †~1873-12-01;
hamnspår

 Källor och referenser
18) Bodstedt, Ivan A, Historik över Sveriges småbanor 1802 - 1865, 1995
Övrig information
100)Hästdrift 1850-1858. Därefter lokdrift. Stationshus i Kristinehamn byggdes först 1862-1863 vid Norra Staketgatan. Förbindelsespår med SJ anlades 1866.
101)Infogad i Kristinehamns station 1921.
160)Smalspår. Se vidare Sjöändan vid bandel 133.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-02-13 Rolf Sten