HOME
INDEX

137     Nykroppa - Gammalkroppa

FÖREGÅENDE
LISTA
(Nykroppa) - Gammalkroppa
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Nykroppa 100)
Gammelkroppa 100)
Bernsnäs brygga
Storfors
Lillfors

0 Gammalkroppa stn 1854-07-04, *P1869,
†1875; hamnspår
2 Skärjen lp, †1875
8,9 Nykroppa lp 1854-07-04, *P 1869,
†1875; hamnspår

Kroppa järnväg
Lokdriften förklarar att också Kroppabanan av alla Bergslagens sjöbanor har kommit med i denna avdelning. Bakom initiativet stod ett antal bruksägare i trakten. Banan var helt integrerad den långa kombinerade sjö- och landtransportleden från gränsen mot Dalarna till Vänern. Söderut, dit den mesta trafiken gick, rullade under hästbanetiden vagnarna av egen tyngd
koncession
1852-05-22 Lillfors–Storfors, plan fastställd
1852-05-25 Nykroppa–Gammalkroppa, plan fastställd
längd 11 km, sektionerna förenades med vagnförande pråmar, en trafik påbörjad 1856. Segellängd över Östersjön ~9 km
spårvidd 792 mm (32 verktum), 1869 breddat till 802 mm
trafikförändringar
1853-09 *Lillfors–Storfors, 2 km, godstrafik, hästbana
1854-07-04 *Nykroppa–Gammalkroppa, 9 km, godstrafik, hästbana
1869 *samma sträcka, lokdrift, persontrafik
1873 †Lillfors–Storfors, 2 km, all trafik
1875 †Nykroppa–Gammalkroppa, 9 km, all trafik
trafik
a) Bara under seglationssäsonger
b) Trafiken 1874–75 drevs av ÖWJ
anmärkning Banan har också kallats Yngen–Östersjön–Öjevätterns järnväg efter de sjöar som förbands resp. överfors
litteratur
Ivan A. Bodstedt, Historik över Sveriges småbanor 1802–1865, 1945
Erik Sundström & Hans Eriksson m.fl., Smalspår och sjöfart i Bergslagen, 2003
Köptes 1874-04-18 av Östra Värmlands järnväg och nedlades alltså året efter

 

Övrig information
100)Smalspår

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-30 Rolf Sten