Hjälp och tips  
Hem Bibliotek Kontakt Om Samlingsportalen  

  Väghistoriska samlingen         Skannat Material

 

 


Välkommen till vårt väghistoriska bibliotek

Vi har över 2 000 poster i vår bibliotekskatalog med litteratur inom ämnesområdet Sveriges väg- och trafikhistoria, både fack- och skönlitteratur.

I biblioteket finns Vägverkets äldre publikationer och annan äldre litteratur rörande vägar och vägtrafik samt teknisk litteratur om väg- och brobyggnadsteknik och vägmaskiner. Det finns också väg- och trafikhistorisk litteratur (oftast endast som kopior) av äldre och yngre litteratur av topografisk karaktär (inklusive arkeologi, etnologi, filologi, historia m.m.) rörande vägar och vägtrafik.
Väg- och trafikhistorisk litteraturdatabas (öppnas i nytt fönster)

Den topografiska litteraturen innehåller även utdrag ur större uppsatser och verk. Man kan därför hitta poster som normalt inte hittas via andra databaser.

Trafikverkets väghistoriska bibliotek är beläget i Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. Biblioteket har inga fasta öppettider, men det går bra att kontakta oss för besök eller frågor.

Eftersom museets bibliotekssamling är ett referensbibliotek innebär det att hemlån av tidskrifter och böcker inte är möjlig.

Skannat material hittar Ni här: Digitala Biblioteket Väg.

Söktips
Samlingen är klassificerad enligt SAB:s klassifikationssystem för svenska bibliotek Libris (öppnas i nytt fönster)
Därutöver finns oftast en rad sökord inlagda. Oftast finns även publikationens innehållsförteckning eller en sammanfattning inskriven. Den topografiska litteraturen är till stor del även katalogiserad på respektive landskap, härad (tingslag), socken samt län och kommun.

Uppgifter om socken- och härads/tingslagstillhörighet bygger på C M Rosenberg: Geografiskt - statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1882-83. Kommuntillhörighet är aktuell kommun vid katalogiseringstillfället. Länsnamn är de som gällde före förändringen 1996/97. Dalarnas län söks därför på Kopparbergs län, Skåne län på Kristianstads respektive Malmöhus län och Västra Götalands län på respektive län före länsreformen. De nya länsnamnen kommer kontinuerligt att läggas in i databasen.

 Väghistoriska samlingen

 

Åter till sidans början! samlingsportalen.se