Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ10424:Bildtext:
Nässjö bangård.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "Nässjö bangård 1920 talet".
Text på omslag: "Foto från Nässjö station med ångtåg under 1920 talet. SJK".

 
Fotograf: Ort/Driftplats Nässjö Bandel: 366
Fototid 1920 T --   Bolag 201 Kompletterad 2014-08-19
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!