Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ08529:Bildtext:
Statens Järnvägar, SJ Pb 54 samt SJ Pb 55.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "MALMLOK. SJ Ellok LITT Pb nr 54-55 Falun-Asea 1922 Foto Riksgränsbanan", "Loken ombyggda till enkellok vid Falun Asea år 1937".

Text på omslag: "S.J. El-lok Litt: Pb N:r 54-55. Tillverkare: Falun Asea år 1922. Loken ombyggda till enkellok vid Falun-Asea år 1937.".

 
Fotograf: Ort/Driftplats Bandel:
Fototid 1922-11-25 --   Bolag 201 Kompletterad 2014-07-28
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!