Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ08527:Bildtext:
Blandat tåg Statens Järnvägar, SJ Pb 52 samt SJ Pb 53. Vagnarna närmast lok är ångfinka F2d, värme/kylvagnarna Hs m1911, Hs m1907, postvagn DC1a, C3d, CFo och resten.
 
Anmärkning:
Kompletterad: Thomas Tell.

Text på baksida: "Sj Litt Pb 52-53 med bl tåg foto 1925".

Text på omslag: "S.J. Lok N:r 52 + 53. Litt: Pb. Foto med blandat tåg år 1925.".

 
Fotograf: Ort/Driftplats Bandel:
Fototid 1925 --   Bolag 201 Kompletterad 2015-02-24
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!