Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ08526:Bildtext:
Statens Järnvägar, SJ Pb 52 samt SJ Pb 53.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "SJ littera Pb nr 52-53, leveransfoto 1922. Tillverkat av ASJ Falun och Asea för persontågstrafik på Malmbanan. 1937 ombyggdes loken till enkellok och var i tjänst i södra Sverige till slopning 1960.".

Text på omslag: "S.J. Ellok N:r 52-53. Litt: Pb. Tillverkare: Asea-Falun år 1922. Persontågslok på Malmbanan. Ombyggda till enkel lok år 1937.".

 
Fotograf: Ort/Driftplats Bandel:
Fototid 1922 --   Bolag 201 Kompletterad 2014-07-28
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!