Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ03983:Bildtext:
Stockholm Västerås Bergslagens Järnväg, SWB H3 57 i Enköping.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "Stolt lokförare Frans Gustaf Adamsson t h och eldare Hjalmar Broberg framför sitt nästan nya ok SWB 57. Enköping 1911, "NOHAB 1910 958".
Text på omslag: "S.W.B. Lok n:r 57. Litt: H3. S.J. Litt: A6 N:r 1688. Tillverkare: Nohab år 1910. Tillverknings-n:r 958. Tekniska data se lok n:r 60. Foto från Enköpings station år 1911. Loket skrotat vid KVAB år 1974".

 
Fotograf: Gustaf Adamsson Ort/Driftplats Enköping Bandel: 235
Fototid 1911 --   Bolag 431 Kompletterad 2014-03-21
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!