Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAJ02861:Bildtext:
Ånglok, Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ H3 19, tillverkat 1915 av Motala Verkstad. Efter 1942 märkt som Statens Järnvägar, SJ A4 1541 och SJ A6 1541. Loket skrotades 1975.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "Helsingborgsveteranjärnväg, HHJ H3 nr 19 i Hässleholm maj 1938.
Text på omslag: "Hälsingborg - Hässleholms", "H.H.J. Lok N:r 19. Litt: H3. S.J. Litt: A6 N:r 1541.Tillverkare: Motala år 1915.. Tillverknings-n:r 536. Tekniska data se loket 19. Foto från Hässleholm år 1938. Loket skrotat i KVAB 1975.

 
Fotograf: Ort/Driftplats Hässleholm Bandel: 454
Fototid 1938-05 --   Bolag 341 Kompletterad 2014-02-27
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!