Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KDAA16841:Bildtext:
SJ restaurangvagn, Ro2. Första stålboggivagnen av inhemsk tillverkning.
 
Anmärkning:
Text på baksida: "Restaurantvagn litt Ro2", "Första stålboggivagn av inhemsk tillverkning 1929 av Kockums (nr 2768, 2769)".
Text på kuvert: "Restaurangvagn Interiör".
Historik: 1933 infördes huvudlittera R för restaurangvagnar och 2 betyder 40 sittplatser, före detta hade vagnarna litterat ABo3a.
Källa: Helmstein Hans, Runberger Svante, Personvagnar av 1930-talsmodell 2004
Skada: Reva, Bearbetad

 
Fotograf: Ort/Driftplats Bandel:
Fototid 1929 --   Bolag 201 Kompletterad 2013-05-21
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!