Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KCAC18899:Bildtext:
Statens Järnvägar, SJ Kd 694 inne vid Vittinge Järnvägsstation.
 
Anmärkning:
Text på framsida: "Vittinge järnvägsstation".

Historik: Loket på bilden är Statens Järnvägar, SJ Kd2 694 tillverkat 1901, det fick 1902 littera SJ Kd 694.

Källa: KDAJ07635 - fordon, tidsbestämning, svenska-lok.se, 2016-11-01 - fordon, tidsbestämning

Skada: Missfärgning.

 
Fotograf: Ort/Driftplats Vittinge Bandel: 163
Fototid 1906 C --   Bolag 201 Kompletterad 2016-12-12
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!