Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KCAC07745:Bildtext:
Bårstad kalkstensbrott, öster om Borghamn.
 
Anmärkning:
Text på framsida: "Bårstads kalkstensbrott, Borghamn.".

Historik: Vykortet postgånget 1919.

 
Fotograf: Ort/Driftplats Bårstad Bandel:
Fototid 1910 T --   Bolag Kompletterad 2016-02-17
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!