Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KBFR00004:Bildtext:
Urspårat SRJ-tåg , Stockholm - Rimbo Järnväg
Stationen anlades 1884. Stationshuset, två våningar i putsat tegel, har sedan ombyggts i flera etapper.

 
Anmärkning:

 
Fotograf: Elov Mattsson Ort/Driftplats Norrtälje Bandel: 316
Fototid --   Bolag 752 Kompletterad 2014-02-23
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!