Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KBDA00323:Bildtext:
Stockholm - Nynäs Järnväg, SNJ 11. Ursprungligen Bergslagernas Järnvägar, BJ H3 85.
 
Anmärkning:

 
Fotograf: Stig Eldö Ort/Driftplats Nynäshamn Bandel: 353
Fototid 1955 C --   Bolag 389 Kompletterad 2013-06-01
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!