Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KAGF00648:Bildtext:
Bangården Bergslagernas Järnvägar, BJ.
Station anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus, fullständigt ombyggt 1944.

 
Anmärkning:

 
Fotograf: Ort/Driftplats Daglösen Bandel: 290
Fototid 1897 E --   Bolag 389 Kompletterad 2013-07-20
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!