Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KAFR00324:Bildtext:
Bangården
 
Anmärkning:

 
Fotograf: Röding Ort/Driftplats Daglösen Bandel: 290
Fototid 1920 T --   Bolag 389 Kompletterad
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!