Samlingsportalen.se

 Utdrag/utskrift från samlingsportalen. se Bildnummer: Jvm.KAFC00039:Bildtext:
BJ H3 85, tillverkades 1916 av Vagn & Maskinfabriken för Bergslagernas Järnvägar. Övertogs senare av Stockholm-Nynäs Järnväg och fick då nummer 11. Skrotades slutligen 1960.

 
Anmärkning:

 
Fotograf: Gerhard Andersson Ort/Driftplats Åmål Bandel: 289
Fototid 1916 E --   Bolag 389 Kompletterad 2013-07-20
         

 

www.samlingsportalen.se Åter till sidans början!