HOME
INDEX

567     Karlshamn - Sölvesborg

FÖREGÅENDE
LISTA
Karlshamn - Sandbäck - Sölvesborg
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kh Karlshamn V lp 69,6 1957-08-26 > 26)
Kh Karlshamn C h st 69,6 1945-06-11 1957-08-26 26)
Kh (EJ: K) Karlshamn st 69,6 3 1874-06-30 1945-06-10 26) 33)
Hry Horsaryd h hp 72.7 16 1966.05.22 25)
Vru Vekerum v hp 75.4 6 1986 25)
(EJ: W) Wekerum st 75.4 1886.12.22 1896.10.01 25) 33)
Mrub Mörrums bruk lp 1961.06.28 1986 25) 220)
Mru Mörrum h 77.9 11 1886.12.22 33)
Gup Gustavstorp h lp 82.4 21 1972.05.28 1974.06.01 25)
Gustafstorp
Sak Sandbäck v lp 86.4 13 1972.10.01 1988.04.01 25)
Ryl Ryedal h hp 89.3 11 1959.03.01 1972.05.28 25)
Skvaltan lp 25)
Gat Gammalstorp h hp 93.5 9 1971.07.01 1972.05.28 25)
Skivx Skiljeväxeln fp 99.3 1946.06.01 1970.10.01 25)
Tiv (EJ: Tv) Tivoli fp 99.3 1914.01.10 1946.06.01 25)
Sög (EJ: Sg) Sölvesborg h st 100.3 2 > 25)
(EJ: Sg) Sölfvesborg st 100.3 1874.08.08 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
26) I och med breddningen av Blekinge Kustbanor till normal spårvidd togs en ny persontågsstation i bruk 1957-09-01, benämnd Karlshamn.
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
220)Sidobana från Vru

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-07-14 Rolf Sten