HOME
INDEX

348     Olskroken - Göteborg

FÖREGÅENDE
LISTA
Olskroken - Göteborg
NÄSTA


Karta nr 348

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Or Olskroken 455.5 2 1856.12.01 33)
G Göteborg C st 457.4 1930.05.15 > 25)
G

Göteborg

st 457.4 1 1856.12.01 1930.05.15 25) 33) 34)
Göteborg SJ
Göteborgs hamnbanestn
Göteborg SJ hamnbana 1856.12.01 33)
Gh Göteborgs hamnbana

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-08 Rolf Sten