HOME
INDEX

257     Kopparberg - Ludvika

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kopparberg) - Ställdalen - Grängesberg - (Ludvika)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Kpg (Kopparberg) 455,.3 154 1873-10-08 33)
Stl Ställdalen 463,1 174 1873-10-08 86) 100)
Stäb Ställberg 468,2 243 1873-10-08
Shö Silverhöjden 475,2 261 - 2002-07-20
Silfverhöjden 478,9 286 1906-
Hk Hörken 478,9 286  1905 32) 34)

Hörk

478,9 286 1873-10-08-
Ggm Grängesbergs malm-bangård 478,9 286 1938
Gg (Grängesberg C)   85,3275 1941-05-15 86) 200)
Gr Grängesberg 480,9  275 1873-10-081940
Nbg Norra Berget 482,3 1870t 1950t 32) 33)
Bås/Bjås Björkås hpr 483,1 1944 1968-05-12    
Böh Björnhyttan 487,4 190 1874-10-011986-06-01
Bb Blötberget 489,3 188 19021984-07-01 33)
Gos Gonäs 492,4 175 1873.10.08 33) 34)
Kärrgruvan ssp 493,1 1921 33)
  Våghalsen   hpr 494,8  1940t 1950  
Våghalsgruvan ssp 495,9 1921 33)
Asea Asea hpr 497,5 ca1950 1965-05-30
La (Ludvika) 498,4 157 1875-12-31 32) 34) 990)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009 
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
86) Tåg, 1999 nr 1
Övrig information
100)=km 105,5 Åter ptr 1998.12.06
200)=km 85,3 Åter ptr 1998.12.06
990)=km 70,1

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-12-17 Rolf Sten