HOME
INDEX

154     Marma - Sandarne

FÖREGÅENDE
LISTA
Marma - (Sandarne)
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km Höjd Från Till Not

Askesta 0 1857-09-01. 1970-10-07 16) 33) 100)
Kolningen hp
Plankorsning startbana 6,9 1963 1980      
Östanbo ssp 8,2 1940t 1970-10-07      
Anslutning OKB 8,7 1924      
Sne (Sandarne) 189,4 4 1923-12-01 16) 33) 100)
Sandarna 8,9 1857-09-01
Källskär ssp 10 1920 ca ?

Källor och referenser
  Mer information finns på: www.historiskt.nu/normalsp/masj/masj_inneh.html
16) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
100)Från 1857

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-10-06 Rolf Sten