Avancerad sökning
Hjälp och tips
 
Hem Bilder Föremål & fordon Bibliotek Arkiv Kontakt Länkar  

   Sök i bildsamlingen     Villkor för bildanvändning       Digitalprojektet

 


Villkor för bildanvändning/leveransvillkor


Leveransvillkor

Bilder som redan finns publicerade på www.samlingsportalen.se får användas digitalt när källa, fotograf och länk anges. När detta ej uppfylls är kostnaden 1000 kr per bild.
För publicering och annan kommersiell användning av bilderna debiteras användningsavgift enligt prislista. Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning. Efter användning ska bilden raderas och får alltså inte sparas hos köparen. Bild får användas i den omfattning och för det ändamål som överenskommits. Bild får inte överlåtas utan museets uttryckliga tillstånd.

Fotografens namn samt Sveriges Järnvägsmuseum ska anges i anslutning till publicerad bild eller i separat bildförteckning. Uteblivna namn debiteras med 100 % av aktuell användningsavgift, dock lägst 1000 kr. Ett exemplar av publikationen ska skickas till Sveriges Järnvägsmuseum, Trafikverket, Box 407, 801 05 Gävle.

Bilden får inte ändras utan medgivande av Sveriges Järnvägsmuseum. Bilder ändrade utan medgivande debiteras med 100 % av aktuell användningsavgift, dock lägst 1000 kr.
Bilden får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsman eller avbildad person.

Beställaren ansvarar även i övrigt för att eventuella nödvändiga tillstånd för bildens användning inhämtas i varje enskilt fall, t.ex. beträffande alla typer av avbildade konstnärliga verk.

I samband med beställning av bild ska aktuell faktureringsadress lämnas. Faktura skickas efter att bilden har levererats till beställaren.

Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden. I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen (1998:204, 2006:398).

Kontaktuppgifter

Sveriges Järnvägsmuseum
Trafikverket
Box 407
801 05 Gävle
Tel: 010-123 21 00
E-post: museumgavle@trafikverket.se  www.trafikverket.se/museer

 


Trafikverkets museer

Prislista för bildanvändning. (alla priser är exkl. moms) 2014-03-19

Bildanvändning utan avgift
- lågupplösta bilder som hämtas av användaren på www.samlingsportalen.se
- skolarbeten, uppsatser, avhandlingar och arbeten som uppfyller vetenskapliga krav vad gäller notapparat och motsvarande
- skrifter från ideella föreningar

Böcker, tidningar, informationsblad, kundtidningar, nyhetsblad,
digitala media, almanackor, (förutom Internet)

Bild inne i tidning/bok
1 - 5 bilder....................................................... 1 100 kr per bild
6 - 10 bilder........................................................ 900 kr per bild
Fler än 10 bilder................................................. 700 kr per bild
Omslag........................................................... 2 200 kr per bild
Utsmyckning, inomhus
Kommersiella lokaler ..................................... 1 100 kr per bild
Icke kommersiella lokaler.................................. 600 kr per bild
(personalrum, kontor, trapphus, skolor)
Priserna gäller för visning på en plats.
Visning på två platser 50% tillägg.
Visning på mer än två platser 100% tillägg.
Internet
Kommersiellt.................................................... 4 200 kr per bild
Icke kommersiellt............................................. 1 100 kr per bild

Omslag till CD/DVD-skivor, ljudböcker samt andra förpackningar
Upp till 1 000 exemplar................................... 3 200 kr per bild
Upp till 10 000 exemplar................................. 5 200 kr per bild
Upp till 100 000 exemplar....................... …..10 200 kr per bild
Annonser /reklam
Mindre bild...................................................... 4 200 kr per bild
Halvsida ...................................................……5 200 kr per bild
Helsida ........................................................... 6 200 kr per bild
Omslag/uppslag............................................. 8 200 kr per bild
Utställningar, mässor, butiksskyltar och liknande

Kortare tid än 3 månader................................ 1 100 kr per bild
Permanent...................................................... 3 200 kr per bild
Priserna gäller för visning på en plats.
Visning på två platser 50% tillägg.
Visning på mer än två platser 100% tillägg.
Pressrelease................................................... 2 200 kr per bild
Frimärke ........................................................ 4 200 kr per bild
Vykort:
Upp till 1000 st: .............................................. 1 100 kr per bild
Upp till 5000 st: .............................................. 4 200 kr per bild

Bildspel till föredrag, TV, film, video, teater samt andra användningsområden prisuppgift på begäran.
 

Åter till sidans början! www.samlingsportalen.se